Hovudsponsorar 2019

Da Sparebanken Vest ble stiftet for snart 200 år siden var det en ny måte å tenke bank på. Banken skulle være eid av kundene, og overskuddet skulle brukes til å hjelpe de mange fattige i samfunnet. Troen på at utfordringer løses best i fellesskap var det som skapte oss, og fremdeles er det denne tenkningen som er vår drivkraft. I dag eies banken av våre 290.000 kunder, og vi tror fremdeles at sammen gjør vi det bedre.

Vi kan med glede bekrefte tildeling av 15 000,00 til ‘Integrering’ fra vårt samfunnsutbytte. Prosjektmidlene blir overført til organisasjonens kontonummer innen kort tid, og kan kun benyttes til formålet dere har søkt støtte til.

Vi takker for at dere er med på å bidra til at livet på Vestlandet blir enda litt bedre
.

"Alt vi gjør, gjør vi for å bidra til at livet på Vestlandet skal bli enda litt bedre".

Sparebanken Vest støttar Masfjorden SKU med kr 15 000,- i integreringsmidlar for tildelingsåret 2019:

Hilsen oss i Sparebanken Vest
Bergen, 25.06.2019
Janne Havneraas

Mowi Norway AS
Mowi Norway AS støtter Masfjorden SKU i eit år, juli 2019 - juli 2020!

Bærekraftig laks til verden

I Mowi har vi som mål å produsere næringsrik og velsmakende sjømat av ypperste kvalitet. Vi dekker en femtedel av den globale etterspørselen etter atlantisk oppdrettslaks, og drivkraften vår er kontinuerlig innovasjon og viljen til å produsere laks på en stadig mer bærekraftig måte. Les meir om oss her.

HAFS Elektro & Rør AS

                      Dine lokale fagfolk.

HAFS Elektro & Rør AS er eit elektrikar- og røyrleggarfirma heimehøyrande i HAFS-regionen.
Vi har avdelingar i Gulen, Hyllestad og Solund.

Vår politikk:

Med utgangspunkt i våre mål, visjoner og verdier leverer vi pålitelige, framtidsretta og konkurransedyktige løysingar, så vi kontinuerlig forbedrar oss, innfrir forventningane til våre interessepartar og forblir eit førstevalg for våre kundar. Vi arbeider aktivt med å redusere miljøbelastning på det ytre miljø.

Som eit resultat av vårt arbeid med å kontinuerleg forbetre prosessane våre, vart me i 2017 sertifisert i samsvar med ISO-standardane 9001:2015 og 14001:2015.      Heimesider

Sandnesbryggja

Rorbuer og hus til overnatting m/fiskebåt. Me har fått gode avtaler med Sandnesbryggja, dette er spesielt til god hjelp når me arrangerer store turneringar (NGP 2014, NMJ/NGP 2015, NGP 2016, NGP 2017 og jubileumsåret 2018).

Frode Haugsvær Maskin AS - tlf.: 91613666

Entrepenør; Lastebil, gravemaskin mm. - 5981 Masfjordnes.    Facebook      E-post: frode@fh-maskin.no

Hovudsponsor for NM for Jenter 2015.

Mongstad
Eit kraftsenter i Nordhordland
I 2019 er det 30 år sidan raffineriet på Mongstad blei utvida, slik at me i dag kan produsere tilsvarande 150% av drivstofforbruket i Noreg. I dag har over 1100 personar sitt daglege arbeid knytt til Equinor sine aktivitetar på Mongstad. Ringverknadene av dette er over 4000 tilsette totalt hovudsakleg i Nordhordland og Bergen.
Equinor sine aktivitetar på Mongstad omfattar drift av eit oljeraffineri, eit prosessanlegg for foredling av våtgass, ein råoljeterminal og eit kraftvarmeverk som er tett integrert med raffineriet. På Mongstad er òg Equinor medeigar i detstørste teknologisenteret for CO2-fangst i verda.
På Mongstad produserer vi langt meir drivstoff enn vi brukar i Noreg, er blant dei største oljehavnene I Europa og er med det ei av dei største eksportbedriftene i landet.

Vi ser etter lærlingar som ønskjer å gjere ein forskjell.
Equinor tok inn 159 lærlinger totalt i 2018. 29 av desse har arbeidsstad på Mongstad.
Samfunnet treng fagarbeidarar, som lærling på Equinor Mongstad får ein brei arbeidserfaring under utdanninga. Vi har behov for fleire fagarbeidarar i framtida! Equinor tek opp lærlingar i ei rekke fag. Nye lærlinge- stillingar blir utlyst kvart år i januar, med søknadsfrist 7. februar.

Det er difor vi treng deg.   Les meir på equinor.com

Masfjorden kommune

Masfjorden kommune

Masfjorden kommune

Masfjorden kommune har i alle år støtta sjakklubben gjennom kulturmidler
og nokre gonger med ekstra støtte til eigne arrangement og reiseutgifter
til representasjon.

I tillegg får me låna rom på skulane til trening, turneringar og overnatting.

Kommunen har støtta alle våre NM-arrangement!

Støtta 40-årsjubileumet i 2018!                   Facebook.

Sponsorar i jubileumsåret 2018

"Alt vi gjør, gjør vi for å bidra til at livet på Vestlandet skal bli enda litt bedre".

Sparebanken Vest støtta Masfjorden SKU ved utgifter på arrangement/aktivitetar
våre medlemmer deltar på i jubileumsåret 2018.

Reknes Byggjevarer LL

Reknes Byggjevarer har i over 50 år levert trelast og byggjevarer frå vårt lager i Masfjorden.
Vi har eit stort trelastlager i Selvåg, og leverer over hele Vestlandet!

Reknes er også hovedforhandler av mundus hus, en huskolleksjon som bør sees! www.mundus.no

Vi har også avdelingskontor i Knarvik.  Facebook.

Våre åpningstider er 0730-1530 - Lørdag 0830-1400, Tlf 56166060

Engesund Fiskeopdrett AS

Engesund Fiskeoppdrett AS er eit lite oppdrettselskap i vekst. Me har i dag 4 forskjellige konsesjoner, ein ordinær-, ein visnings-, ein grøn- og ein forskningskonsesjon. Me ynskjer å bidra til ei berekraftig og framtidsretta næring.

Me har i dag lokaliteter ved basen ved Engesund i Fitjarøyane, med hovedkontor i Fitjar Sentrum i Sunnhordland. Me har også etablert oss i Masfjorden kommune i Nordhordland, ved lokalitetane Duesund, Laberget, Ådnekvamme og Leirvika. Ved Engesund har me oppdrettsanlegg både på aust- og vestsida av Dyrholmen, som ligg like nord for Engesund. Visningsanlegget er plassert ved oppdrettsanlegget på austsida av Dyrholmen. I Masfjorden på lokalitet Leirvika har me tareoppdrett som del av forsking med blant anna Møreforsk. Den grøne konsesjonen går på lukka anlegg, som me held på å bygge no. Selskapet har 13 fast tilsette og 2 lærlingar.


Engesund Fiskeoppdrett AS er eit familieeigd selskap. Svein Eivind Gilje er dagleg leiar. Han er barnebarn til Lars Kleppe, som var ein av pionerane innan oppdrett på Vestlandet. Kleppe starta aureoppdrett alt i 1964.


Engesund Fiskeoppdrett er også aksjonær i Vik Settefisk AS i Øygarden og eit rognkjeksoppdrett, Vest Akvabase, på Årskog i Fitjar Kommune.

Støtta Masfjorden sjakklubb i jubileumsåret 2018. Statoil Mongstad har tidlegare støtta Masfjorden SKU, seinast i 2015. Nettsider finn du her.

Den første delen av raffineriet på Mongstad i Nordhordland ble satt i drift i 1975, og virksomheten er senere blitt betydelig utvidet.

På Mongstad er Statoil nå involvert i et oljeraffineri, et NGL-prosessanlegg (Vestprosess), en råoljeterminal, et kraftvarmeverk og verdens største teknologisenter for CO2-fangst fra røykgass. I tonnasje er også havna på Mongstad den største i Norge og en av de største olje- og produkthavnene i Europa, med rundt 1500 skipsanløp årlig. I tillegg til dette er det etablert en rekke andre bedrifter på Mongstad industriområde, der forsyningsbasen på Mongstad Sør er den største. Nær 2000 mennesker er sysselsatt i dette området, og rundt 1100 av disse er knyttet til de virksomhetene der Statoil er involvert på eiersiden.

Sandnesbryggja

Rorbuer og hus til overnatting m/fiskebåt. Me har fått gode avtaler med Sandnesbryggja, dette er spesielt til god hjelp når me arrangerer store turneringar (NGP 2014, NMJ/NGP 2015, NGP 2016 og NGP 2017).

MPD – bekymringsløs IT

IT skal ikke være vanskelig. Tvert imot. IT skal være en rask telefonsamtale eller en melding til noen som kan gi deg råd og veiledning når du trenger hjelp. Det skal være en mail som holder deg oppdatert på status og forbedringer med faste intervaller, og en konsulent som stikker innom en gang iblant for å sjekke at alt er tipp topp. Ikke minst skal det være en fast og forutsigbar post på budsjettet. Med andre ord: bekymringsløst.

Er du leder i en bedrift som lurer på å oppgradere eller endre dagens IT-drift? Ta kontakt for et overraskende godt tilbud.

Du når oss på telefon 55 11 02 50 eller kundeservice@mpd.no.

Sponsorar 2015/16/17

Lindås kommune

Lindås kommune

Lindås kommune

Støtta Masfjorden SKU med penger øyremerka trenings- og reiseutgifter ved Sigve Hølleland si reise til India i august 2016.

Kommunen har tidlegare støtta Sigve i arbeidet for å bli ein betre sjakkspelar (to år på sjakklinja ved NTG-Bærum).

Sigve representerte Norge i VM for juniorar i sjakk i India 7. - 22. august 2016.

Facebook.

Reknes Byggjevarer LL

Reknes Byggjevarer har i over 50 år levert trelast og byggjevarer frå vårt lager i Masfjorden.
Vi har eit stort trelastlager i Selvåg, og leverer over hele Vestlandet!

Reknes er også hovedforhandler av mundus hus, en huskolleksjon som bør sees! www.mundus.no

Vi har også avdelingskontor i Knarvik.  Facebook.

Våre åpningstider er 0730-1530 - Lørdag 0830-1400, Tlf 56166060

BRØDRENE LAHTI AS

Brødrene Lahti AS har produsert og solgt garasjeporter i forskjellige materialer siden begynnelsen av 1960-årene. Vi kan levere alt av garasjeporter, samt portåpnere. Vi er forhandler av Hörmann som er Europas største produsent av garasjeporter.

Frode Haugsvær Maskin AS - tlf.: 91613666

Entrepenør; Lastebil, gravemaskin mm. - 5981 Masfjordnes.

Facebook      E-post: frode@fh-maskin.no

Hovudsponsor for NM for Jenter 2015.

Marine Harvest

Marine Harvest - avdeling Kvingo i Masfjorden - støttar for andre år på rad arbeidet vårt med unge sjakkspelarar. Støtta NM for Jenter 2015.